Afrikaans Worship Services

Afrikaans Worship Services

There will be no Worship Services in Afrikaans anymore until further notice.

Daar sal geen Eredienste in Afrikaans meer plaasvind tot verdere kennisgewing nie.

Eredienste in Engels kan lewendig op die internet gevolg word - selekteer 'LIVE STREAM' regsbo asb.