Afrikaans Worship Services

Afrikaans Worship Services

Worship Services in Afrikaans will take place on the 4th Sunday of each month at 9 AM. PLEASE NOTE: There will be no Afrikaans Services until September.

BELANGRIK!! Daar sal geen Eredienste plaasvind Julie en Augustus 2017 nie.

Eredienste in Afrikaans vind plaas elke 4e Sondag van die maand om 9 vm.

Alle Eredienste word ook lewendig op die internet uitgesaai en opnames van vorige eredienste kan gekyk word. Selekteer 'LIVE STREAM' regsbo asb.