Afrikaans Worship Services

There will be no Worship Services in Afrikaans anymore until further notice.

Daar sal geen Eredienste in Afrikaans meer plaasvind tot verdere kennisgewing nie.