Daar sal geen Eredienste in Afrikaans meer plaasvind tot verdere kennisgewing nie.